Schoolgids 2023 - 2024

Voorwoord

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden,

Welkom op het Kromme Rijn College; een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 4).Een school waar iedereen er mag zijn en gezien wordt. Elke schooldag heten wij onze leerlingen welkom en starten zij op bij hun (co-) mentor of de vakdocent die de lesdag opstart.

Wij helpen onze leerlingen op weg naar een stevige positie in de samenleving. Op het Kromme Rijn College creëren wij ruimte om te ontdekken wie je bent en is er aandacht voor jou. We kijken hierbij naar alle domeinen van de ontwikkeling.

Deze schoolgids bevat veel informatie om leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) wegwijs te maken op het Kromme Rijn College die gevestigd is op drie locaties. De gids is bedoeld als een naslagwerk met informatie over het onderwijsaanbod, de lestijden, de roosterzaken, de regels, de vakanties, etc. Ook bevat deze gids een toelichting op wie wij zijn, waar wij voor staan en welke resultaten wij met ons onderwijs willen bereiken. Het Kromme Rijn College is onderdeel van SPO Utrecht, Openbare Onderwijs voor basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Wij gaan graag met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) in gesprek over het onderwijs bij ons op school. In geval van vragen of onduidelijkheden kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de mentor, de orthopedagoog, de locatie verantwoordelijke of met de directeur.

Voor actuele informatie, nieuws en meer kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de website van de school raadplegen. De schoolgids is beschikbaar als pdf op de website van de school, www.krommerijncollege.nl .

De schoolleiding en het team wenst iedereen een uitstekend schooljaar toe op het

Kromme Rijn College!

Mevrouw K. Geserick,

Directeur

Colofon

Colofon versie 2023-2024
Samenstelling: Schoolleiding Kromme Rijn College
Tekst: Personeel Kromme Rijn College
Opmaak: Plate Multisite
Foto’s en illustraties: o.a. medewerkers schoolteam KRC