De School Hoofdstuk 1

Het Kromme Rijn College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren van 11 tot en met 20 jaar die op een reguliere setting zijn vastgelopen als gevolg van hun (leer)gedrag in hun schoolloopbaan en burgerschapsontwikkeling. Volgens de wettelijke termen is het Kromme Rijn College is een school voor cluster 4.


1.1 Soort onderwijs

Het onderwijs op het Kromme Rijn College is erop gericht om leerlingen intensief te begeleiden in hun burgerschapsontwikkeling en voor te bereiden op de toekomst in de maatschappij; in kennis, in vaardigheden en in gedrag (houding). Ons doel is het (leer)gedrag van leerlingen te veranderen om zo tot betere leerprestaties te komen. Dit doen wij door het onderwijs goed te organiseren en hierbij rekening te houden met de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Onze kerntaak is om leerlingen te begeleiden naar vervolgonderwijs en waar nodig naar arbeid. Hierbij staan de onderwijsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief van een leerling centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kunnen we dat organiseren en wie is daarvoor nodig?

1.2 Visie en Missie

Ons doel is de afstand tussen school en maatschappij te verkleinen. Wij vinden het belangrijk om een voorspelbare menselijke en materiele schoolomgeving te onderhouden, met veel structuur in les, dag, week en periode. Onze docenten handelen authentiek en zijn uniform in de basis. Samen met de leerlingen worden vijf schoolwaarden herkend, erkend en benut: lef, zelf leiden, genieten, moreel en verbinden. Schoolwaarden vinden wij belangrijk in de onderlinge interactie, in de keuze van interventies en om toekomstgericht te leren. Deze waarden zie je in onze school terug door onze gedeelde overtuiging die luidt: “We lossen problemen op en kennen herstelrecht en –plicht”.

1.3 Identiteit

Kromme Rijn College is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Geloofsregels of politieke overtuigingen zijn dus geen leidraad in onze school. We geven elkaar de ruimte om je eigen geloof of overtuiging te hebben, iedereen mag er zijn. De gezamenlijke normen, waarden en regels zorgen ervoor dat iedereen in de school die ruimte krijgt. Zo bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst in een heel diverse samenleving.

1.4 Organisatiestructuur

De schoolleiding bestaat in schooljaar 23-24 uit mevrouw K. Geserick als directeur. Op elke locatie is per dag een locatieverantwoordelijke die afstemt met de schoolleiding indien nodig.

Onze schoolt telt ongeveer 270 leerlingen op drie locaties (Ramsesdreef, Mesdaglaan en de Kranenburgerweg) en telt ongeveer 65medewerkers. Elke team/bouw heeft een team van mentoren en vakdocenten. Naast de mentoren hebben we een team van onderwijsondersteunend personeel. Dit team bestaat uit pedagogische conciërges, roostermaker(s), leerling-&personeel administratie en orthopedagogen.

1.5 Schoolbestuur

Het Kromme Rijn College maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs Utrecht (SPOU). Alle openbare basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in Utrecht vallen onder deze stichting. SPOU regelt alle gemeenschappelijke diensten zoals financiën, personele zaken, facilitair beheer en ICT. Aan het hoofd van SPOU staat een College van Bestuur. De leden van het College van Bestuur zijn de heer Anko van Hoepen (voorzitter) en mevrouw Anje Margreet Woltjer (lid).

SPOU
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht
030-2652640
030 265 26 40

www.spoutrecht.nl

1.6 Contact

Heeft u vragen over de situatie van uw kind/pupil? Neem dan contact op met de mentor. Heeft u andere vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen telefonisch of via de mail.

Kromme Rijn college

Adres: Locaties

  • KRC: Kranenburgerweg 20, 3582 GR Utrecht
  • KRC360: Mesdaglaan 4, 3582 HN Utrecht
  • i-LaB!: Ramsesdreef 190, 3564 CL Utrecht

Telefoon: 030-8505600

Ziekmelden: 030-2076299

E-mail: info@krommerijncollege.nl

Website: www.krommerijncollege.nl

Bereikbaarheid

Alle medewerkers van het Kromme Rijn College hebben een eigen emailadres en zijn telefonisch bereikbaar via een eigen 030 nummer. Uiteraard kunt u docenten en mentoren tijdens lestijden niet bereiken. Wel kunt u een boodschap achterlaten middels de voicemail met het verzoek teruggebeld te worden. Indien nodig kunnen ingesproken berichten worden toegevoegd aan Magister als onderdeel van het dossier. In geval van calamiteiten raden wij u aan om te bellen naar het algemene telefoonnummer van de school 030-8505600 en/of contact op te nemen met de directeur.

1.7 Communicatie

Op Kromme Rijn College gebruiken wij verschillende communicatiemiddelen die bijdragen om leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zo maximaal(optimaal) mogelijk te informeren over allerlei zaken en ontwikkelingen.

Magister

In ons online systeem Magister ziet u de cijfers die uw kind/pupil heeft gehaald. U ziet ook wanneer uw kind/pupil niet op school was (verzuim). U krijgt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gebruikt u om in te loggen. U kunt zelf uw wachtwoord wijzigen. Ook moet u zelf uw contactgegevens wijzigen als die veranderen (nieuw adres, e-mailadres, telefoonnummer etc.), mocht dit niet lukken, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de administratie of de mentor van uw kind/pupil. Bent u uw inlog gegevens van Magister kwijt, neem dan contact op met de leerlingenadministratie, 030-8505600.

Magister Learn is een digitale toevoeging aan Magister waarin alle leerplannen, proefwerkenoverzicht en studiewijzers van alle vakken voor het gehele schooljaar zijn opgenomen. In Magister Learn vindt de leerling een overzicht waarin beschreven staat wat een leerling aan leerstof of opdrachten moet maken. Dit is voor alle leerlingen beschreven in het standaard arrangement met instructie. Op basis van behoefte per leerling kan er in Magister Learn gedifferentieerd worden. Dan ziet de leerling het passende deel alleen.

Brieven en e-mail

Wij sturen regelmatig brieven. Deze brieven worden per post verstuurd. Komend schooljaar zullen we stapsgewijs meer brieven via e-mail versturen in plaats van via de post. Wij communiceren dus steeds vaker digitaal, daarom is het belangrijk dat we het juiste e-mailadres van u hebben. Dit geeft u bij de start op het Kromme Rijn College door, dit kunt u zelf wijzigen via Magister of doorgeven aan de mentor. Als u mail ontvangt van een docent zal dit altijd vanuit het school e-mailadres afkomstig zijn.

Nieuwsbrief

Gedurende het schooljaar sturen we elke periode (van vakantie tot vakantie) een nieuwsbrief aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Dit wordt per post gedaan, ook hier zullen we stapsgewijs overgaan naar digitaal verzenden. Sowieso wordt de Nieuwsbrief op de website geplaatst. In de brief staan zaken die in de volgende periode van belang zijn. Er staan onder andere nieuwsberichten in en leuke dingen die op school gebeuren. De nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar.

Website

Op onze website www.krommerijncollege.nl staat praktische informatie zoals de agenda/jaarplanner met belangrijke data, de verwachtingen m.b.t. ziekte, verzuim en meer.

Schoolgids

In de schoolgids staat veel informatie die niet vaak verandert. Daarom wordt de gids het hele schooljaar gebruikt. De schoolgids is digitaal en deze kunt u downloaden op de website www.krommerijncollege.nl.