Financiën Hoofdstuk 7

7.1 Boeken en lesmateriaal

Het Kromme Rijn College bestelt na een complete aanmelding, een boekenpakket voor een leerling. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij aanvang van een schooljaar helpen we tijdens de opstartdagen de leerlingen in de klas met kaften. Het kaftpapier wordt door ons geregeld. Ook ander schoolmateriaal schaffen wij aan, zodat iedere leerlingen zijn of haar schoolspullen op orde heeft. Bij de schoolspullen wordt ook een laptop voor elke leerling ter beschikking gesteld. Dit betekent dat uw dochter/zoon/pupil geen eigen device mee hoeft te nemen naar school.

7.2 Vrijwillig ouderbijdrage

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Ouders die de bijdrage niet willen of kunnen betalen, hoeven geen reden op te geven of inzicht te geven in hun financiële situatie.

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Wij vragen dan ook geen vrijwillige ouderbijdrage.

7.3 Financiële ondersteuning

Er zijn verschillende manieren waarop je als ouder(s)/verzorger(s) financiële ondersteuning kunt ontvangen voor activiteiten van jouw kind/pupil. Diverse gemeenten bieden hulp als je moeite hebt om bijvoorbeeld sport- of muziekles voor jouw kind/pupil te betalen.

U-pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Utrecht, Houten, IJsselstein of Stichtse Vecht. Op de U-pas staat een persoonlijk tegoed voor bijvoorbeeld zwemmen, muziekles of de bioscoop. Jouw kind/pupil krijgt ook een U-pas: voor bijvoorbeeld een fiets of een laptop. Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Zo kan jouw kind/pupil elk schooljaar dingen kopen die nodig zijn om mee te kunnen doen op school en in de buurt.

Vraag de U-pas aan via www.u-pas.nl/aanvragen.  Twijfelt u of u in aanmerking komt? Check dan ook de www.u-pas.nl website of neem contact op met het U-pasbureau via info@u-pas.nl of 088-6006300.

Stichting Leergeld

Als er is niet genoeg geld is voor zwemles, muziekles of het kopen van een laptop, dan kun je ook contact opnemen met Stichting Leergeld. Deze hulp komt bovenop bestaande hulp, zoals bijvoorbeeld het tegoed van de U-pas. Als Stichting Leergeld je niet kan helpen, zoeken zij in ons netwerk naar andere hulp. Op de website van stichting leergeld www.leergeld.nl vindt u hier meer informatie over.